Đài phun nước trên phao nổi tại khu đô thị Đại học Vân Canh. Xã Vân Canh – Huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội.

Đài phun nước trên phao nổi tại khu đô thị Đại học Vân Canh. Xã Vân Canh – Huyện Hoài Đức – TP. Hà Nội.

Công trình đang trong quá trình lắp đặt khung phao. Dự kiến công trình đi vào hoạt động cuối tháng 11 - 2017.

Chi tiết

Đài phun nuớc tại Chợ Nhớn - Thành Phố Bắc Ninh

Đài phun nuớc tại Chợ Nhớn - Thành Phố Bắc Ninh

Công trình đang trong quá trình lắp đặt thiết bị đài phun. Dự kiến cuối tháng 11-2017 sẽ đi vào hoạt động.

Chi tiết

Công trình đài phun nước cạn tại Cao Đẳng An Ninh - Bộ Công An

Công trình đài phun nước cạn tại Cao Đẳng An Ninh - Bộ Công An

Công trình đang trong quá trình hoàn thiện phần bể chuẩn bị lắp đặt thiết bị.

Chi tiết

Đài phun nước tại Hồ Điều Hòa Nhân Chính

Đài phun nước tại Hồ Điều Hòa Nhân Chính

Công trình đài phun nước đang trong quá trình lắp đặt hoàn thành để đưa vào chạy thử. Dự kiến công trình đi vào hoạt động 12-2017.

Chi tiết

Công trình đài phun nuớc tại trụ sở mới Bộ Ngoại Giao - Hà Nội

Công trình đài phun nuớc tại trụ sở mới Bộ Ngoại Giao - Hà Nội

Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến công trình đi vào hoạt động cuối tháng 7-2016.

Chi tiết

Công trình Nhạc Nước tại công viên Đại Dương - Hạ Long Ocean Park - Sun Group

Công trình Nhạc Nước tại công viên Đại Dương - Hạ Long Ocean Park - Sun Group

Hạng mục các công trình nhạc nước, đài phun nước tại công viên Đại Dương đang trong quá trình thi công lắp đặt, dự kiến các công trình đi vào hoạt động trước ngày 30-04-2016.

Chi tiết

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn