Vòi phun OASE CHLB Đức

Vòi phun đài phun nước

Vòi phun đài phun nước

NPT cung cấp tất cả các chủng loại vòi phun.Gồm các loại như: Vòi phun tia Comet 3-6T, Comet 5-8T, Comet 10-12T, Comet 10-14T, Comet 15-17T, Comet 15-20T, Vòi phun tia Comet 3-6T Silver, Comet 5-8 SilverT, Comet 10-12T Silver, Comet 10-14T Silver, Comet 15-17T Silver, Comet 15-20T Silver, voi phun tia lớn Comet Prec 20-20 Silver. Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler 35-10E, Schaumsprudler 55-10E, Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun điều khiển 2D, 3D ( controllable nozzle), phun lửa, màn nước lớn... Hãy liên hệ với chúng tôi để có lựa chọn tốt nhất cho công trình của bạn.

Bộ vòi phun điều khiển MDD 2D -MDD 3D - Controllable nozzle

Bộ vòi phun điều khiển MDD 2D -MDD 3D - Controllable nozzle

Đây là sản phẩm công nghê High end Fountain của Hãng OASE CHLB Đức. Các loại vòi phun này có thể điều khiển linh hoạt 180 độ đến 360 độ. Tích hợp phần mềm điều khiển từ xa với Ipad. Bộ này thường được hoạt động với vòi phun tia và Fan jet tạo màng.

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí OASE Schaumsprudler

Vòi phun sủi bọt khí Schaumsprudler là loại vòi phun sủi bọt khí ưu điểm của loại vòi này là tạo sủi không ảnh hưởng bởi mức nước thay đổi trong bể, Vòi này có thể kết hợp với các loại vòi phun hình nấm, phun tia.

Vòi phun sủi Geiser

Vòi phun sủi  Geiser

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

 

Vòi phun Premier Ấn Độ

Vòi phun Finger Jet Dancing

Vòi phun Finger Jet Dancing

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun Aerating Jet Adjustable

Vòi phun Aerating Jet Adjustable

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun Foam Jet

Vòi phun Foam Jet

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

Vòi phun Single Nozzle

Vòi phun Single Nozzle

Chúng tôi có thể cung cấp được tất cả các chủng loại vòi phun chuyên dụng cho đài phun nước. Vòi phun tia Vòi phun sủi. Vòi phun sủi bọt khí. Vòi phun quay, phun tầng, phun tạo hình nấm, hoa tulip... Súng bắn jumping jet, laminar jet. Vòi phun tạo hình.

 

Vòi phun Việt Nam

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phun sủi tạo hình cây thông Cascade

Vòi phụn sủi tạo hình cây thông: - Vòi phun có đủ kích cỡ phù hợp với từng yêu cầu phun theo chiều cao và độ dầy của cột nước thiết kế.Vòi phun có thể được thiết kế để làm cột trọng tâm hoặc làm nền được bố trí trong một đài phun nước.

 

Sản phẩm mới 2017

Vòi phun Controllable Nozzles - Fountain Flame

Vòi phun Controllable Nozzles - Fountain Flame

Công nghệ mới nhất của Oase kết hợp phun nước và lửa

Multi Directional Drive II 3D/DMX/02 ( Bộ phun điều khiển chuyển động 3D)

Multi Directional Drive II 3D/DMX/02 ( Bộ phun điều khiển chuyển động 3D)

Bộ chuyển động đa chiều : - Xoay trên trục x với vận tốc góc 200 °/3 giây,trục y với vận tốc góc 140 °/3 giây và trục z với vận tốc góc 360 °/3 giây - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

Multi Directional Drive/DMX/02( Bộ phun điều khiển chuyển động 2D)

Multi Directional Drive/DMX/02( Bộ phun điều khiển chuyển động 2D)

Bộ chuyển động đa chiều : - Xoay trên trục x với vận tốc góc 200 °/3 giây.và trục y với vận tốc góc 120 °/3 giây - Chất liệu thép chống rỉ. - Điều khiển bằng bộ điều khiển OASE DMX. - Nguồn cho bộ chuyển động 24 VDC.

 

Tư vấn dự án

Điện thoại: 8424 3566 6088

Di động: 0903.281.772

Email: info@daiphunnuoc.com

Website: www.daiphunnuoc.com


Tư vấn sản phẩm

Di động: 0903.281.772

Email:npt@daiphunnuoc.com

Websitewww.nhacnuoc.vn